Nascholing - Paard , Cluster Paard van de KNMvD

 

BASISCURSUS “DE  VETERINAIRE KEURING VAN HET PAARD” en  “CORNAGEONDERZOEK VOOR HET KWPN”

 

Datum voor deze cursus wordt nader bepaald

 

 

 

Deze cursus  worden aangeboden aan dierenartsen die voornemens zijn om in aanmerking te komen voor opname in het register “Erkend keuringsdierenarts Paard”. Door praktijkdocenten zal worden ingegaan op de klinische keuring, de röntgenologische keuring en de verzekeringstechnische aspecten die van belang kunnen zijn bij een veterinaire keuring van het paard. Na de theorie zal in kleine groepjes, onder begeleiding van een lid van de Keuringscommissie, een paard klinisch worden gekeurd en zullen de röntgenopnames van dit dier worden beoordeeld. Aansluitend op de dag zullen deze patiënten in een plenaire sessie worden besproken.

Daarna volgt een uitgebreide bespreking van alle aspecten van cornage en van de endoscopie voor  cornageonderzoek van het KWPN.

 

Het aantal plaatsen voor deze cursus is beperkt.

 

Tarieven                            € 695,- ex BTW

 

Inschrijven via www.knmvd.nl na te zijn ingelogd op “mijn profiel”.