Permanente Educatie Paardendierenarts

 

 

Verplicht melden uitsluiting van slacht paard

21 september 2016

Vanaf 1 januari 2016 is elke dierenarts verplicht om een uitsluiting van de slacht van een paard te melden aan de paspoort uitgevende instantie. De verplichting voor de dierenarts om in het paspoort een aantekening te maken bij uitsluiting van de slacht blijft hierbij bestaan. 

U moet de uitsluiting melden bij de paspoort uitgevende instantie. Voor de melding aan de paspoort uitgevende instantie moet u een aantal gegevens doorgeven: 
- Chipnummer paard of Levensnummer paard 
- Datum uitsluiting slacht voor menselijke consumptie 
- Naam dierenarts 
- NAW-gegevens dierenarts 
- Is de houder/eigenaar op de hoogte en akkoord? 

U kunt dit vormvrij melden aan de paspoort uitgevende instantie. (klik hier) 
Deze stuurt u per email naar de betreffende paspoort uitgevende instantie. Zij geven de wijziging door aan de centrale databank van RVO.nl waar alle paarden die in Nederland verblijven in geregistreerd moeten staan. Naar het einde van het jaar komt er één centraal punt waar deze gegevens gemeld kunnen worden. 

Aandachtspunten paardendierenarts I&R Paard: 
- Vraag altijd toestemming van de eigenaar vooraf aan toedienen van diergeneesmiddelen die het paard ongeschikt voor de slacht maken. 
- Als het paspoort niet bij het paard aanwezig is, heeft u als dierenarts een inspanningsverplichting zodat het paspoort alsnog juist wordt ingevuld. 
- Laat het ingevulde aanvraagformulier niet achter bij de houder, maar stuur het op naar een paspoort uitgevende instantie die de houder heeft aangegeven. 
- Stuur bij een paspoortaanvraag altijd zowel de beschrijvende als de getekende schets mee. 
- Stuur bij het aanvragen van een paspoort altijd alle overige chipstickers mee. 

Via de volgende link (scroll daarna door naar zoeken op chipnummer) kunt u een paard opzoeken in de databank. Naar het einde van het jaar zal het mogelijk zijn om meer gegevens in te zien, zoals de slachtstatus.

 

 

 

Nieuwsbrief Stichting Paard  1 december 2015

  • Algemeen: nieuwe voorzitter
  • Aanpassing regelement erkend paarden dierenarts
  • Aanpassing regelement erkend keuringsdierenarts voor Paarden

 

Nieuwsbrief-1-december-2015.pdf  

 

Richtlijn Rhinopneumonie

KNMvD 
24 maart 2015

De richtlijn Rhinopneumonie bij het paard heeft als doel dierenartsen een overzicht te geven van de drie klinische vormen van rhinopneumonie bij het paard. De richtlijn doet aanbevelingen over het bevestigen van de klinische diagnose, de behandeling van de verschillende vormen van klinische rhinopneumonie en de management- en preventiemaatregelen die de dierenarts de eigenaar kan adviseren. 

Rhinopneumonie bij het paard is een virusinfectie die veroorzaakt kan worden door het Equine herpesvirus type 1 of type 4. De aandoening kent drie klinische verschijningsvormen: de respiratoire vorm (verkoudheidssymptomen), de abortusvorm (abortus en soms de geboorte van zwakke veulens die binnen enkele dagen sterven) en de neurologische vorm (ook wel Equine Herpesvirus Myeloencephalopathy – EHM genoemd).

De richtlijn is 24 maart 2015 gepubliceerd en zal door het bestuur van de KNMvD naar verwachting 19 mei 2015 worden vastgesteld.

De richtlijn is opgesteld door een daartoe geïnstalleerde, multidisciplinaire werkgroep, in opdracht van het bestuur van de KNMvD. De richtlijn vertegenwoordigt de geldende professionele standaard ten tijde van de opstelling en is niet te beschouwen als wettelijk voorschrift. 

De richtlijntekst is opgedeeld in drie delen. Deel 1 geeft in het kort de belangrijkste aanbevelingen weer. Deel 2, de hoofdtekst, bevat de toelichting op deze aanbevelingen. De onderbouwing van de aanbevelingen vindt u in deel 3: de eindnoten. De urgentie van een aanbeveling is afhankelijk van de kwantiteit en kwaliteit van het onderliggende bewijs. Deze urgentie blijkt uit de bewoording van de aanbevelingen. 

Lees hier de hele richtlijn of bekijk de bijbehorende stroomdiagrammen: